kurser skyddsombud
kurs skyddsombud

Vi erbjuder utbildningen

ABC FÖR SKYDDSOMBUD

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad. ABC är en grundutbildning för skyddsombud men passar även för chefer och arbetsledare.


Syftet med utbildningen är att:

ABC för skyddsombud är en grundutbildning för skyddsombud. Deltagarna skall få en grundläggande arbetsmiljökunskap samt en god förståelse för hur samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare, chefer, skyddsombud och övriga anställda i organisationen bör fungera. Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fem anställda eller mer enligt Arbetsmiljölagen och fyller en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Både arbetstagarna och arbetsgivaren ansvarar för att skyddsombudet får en relevant utbildning för att kunna sköta sitt förtroendeuppdrag. Skyddsombud utses i normala fall av den lokala fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Vid avsaknad av kollektivavtal så kan arbetstagarna själva utse ett skyddsombud.


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Hur skyddsombudet skall kunna samverka i organisationen för att hantera arbetsmiljöfrågor.
  • Hur skyddsombudet skall medverka vid undersökningar av risker och genomförandet av förebyggande insatser.
  • Vilka rättigheter och skyldigheter skyddsombudet har.
  • Hur skyddsombudet skall kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Hur skyddsombudet efter utbildningen ska kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
  • Hur skyddsombudet kan agera för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  • Samt skyddskommitténs arbete och skyddsombudets rätt att vara representerad i denna.


Målgrupp

Skyddsombud eller arbetsmiljöombud som behöver en grundutbildning för skyddsombud för att förstå sin roll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Utbildningen lämpar sig också för chefer och arbetsledare som behöver mer kunskap om skyddsombudets roll och uppgift.


Ort

Utbildningen ges på följande orter: Jönköping, Linköping, Sveg, Umeå, Luleå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Norrköping, Örnsköldsvik, Uppsala, Kalmar, Borlänge, Karlstad, Falun, Malmö, Piteå, Örebro, Helsingborg, Linköping, Gävle, Söderhamn, Kiruna, Västerås, Sundsvall, Skellefteå, Visby och Östersund.

Utbildningen ges också Online via Zoom.


Utbildningens längd

2 dagar.


I priset ingår 8 700 SEK/ person

Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt ett kursintyg efter genomförd grundutbildning för skyddsombud.

skyddsombud utbildning